Služba Steva Wyndhama 18. 2.

Už tuto neděli 18. 2. 2018 nám bude ve sboru sloužit ředitel misijní organizace Next Level International pro střední Evropu Steve Wyndham. Steve je skvělý služebník stojící v apoštolském úřadu – má výrazný podíl na založení a růstu řady sborů v Evropě včetně našeho. Poskytuje vyvážený leč neotřelý pohled na aplikaci Božího slova do praktického života.  Dopolední bohoslužba proběhne […]

Číst více Služba Steva Wyndhama 18. 2.
Únor 15, 2018