Skip to main content

P. Turoň kázání z 14.5.2023 „Láska, důvěra a děková

P. Turoň kázání z 14.5.2023 „Láska, důvěra a děkování“

V neděli 14. 5. 2023 přinesl host Pavel Turoň kázání na téma „Láska, důvěra a děkování“ protkané osobními svědectvími. Pavel jezdí sloužit od roku 2016 do Zakarpatské oblasti na Ukrajině především dětem a vdovám dnes přes zapsaný spolek „Mise pro Ukrajinu“, který jsme se jako sbor rozhodli v rámci misie podporovat. Více na www.miseprozivot.cz. Zvukový […]

První kroky

První kroky

Kurz První kroky je určen začátečníkům ve víře. Doporučuji ho číst pod vedením zkušeného vyučujícího, který bude schopen zodpovědět všechny případné doplňující dotazy. V našem sboru se nám osvědčilo probírat cca. jednu lekci týdně, u kapitol delších a náročnějších pomaleji. Věřím, že text může oslovit i křesťany ve víře starší a stát se věroučným standardem […]